Perbincangan Senarai Projek-projek Keutamaan Untuk Permohonan Peruntukan Pembangunan P 04 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Tahun 2021

Perbincangan Senarai Projek-projek Keutamaan Untuk Permohonan Peruntukan Pembangunan P 04 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Tahun 2021

BANDAR BAHARU – 21 Januari 2021 (Khamis)

21 Januari 2021 (Khamis)
Perbincangan Senarai Projek-projek Keutamaan Untuk Permohonan Peruntukan Pembangunan P 04 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Tahun 2021
Perbincangan dipengerusikan oleh Tuan Mohamad Subhi Bin Abdullah, Pegawai Daerah Bandar Baharu dan turut dihadiri oleh YB Dato’ ADUN Bandar Baharu, Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan), semua Penghulu Mukim, Penolong Jurutera dan wakil Unit Pembangunan PDTBB.
Beberapa cadangan projek telah dikenalpasti antaranya Pembangunan Prasarana Desa / Perkampungan Dalam Bandar / Kampung Baru, Projek Ameniti Sosial, Membina / Pembaikan Rumah Keluarga Miskin, Prasarana Sukan Daerah dan Menaiktaraf dan Baikpulih Bangunan Pejabat dan Kediaman Rasmi Penghulu.
Semua cadangan projek yang telah dimuktamadkan mengikut keutamaan akan dikemukakan kepada Seksyen Bajet & Projek, Bahagian Perancangan Ekonomi Negeri (BPEN) Kedah.
💻Facebook Page :

https://www.facebook.com/pdtbbserdang