Perkhidmatan Kaunter Khidmat Pelanggan

Perkhidmatan Kaunter Khidmat Pelanggan

  • Memberi perkhidmatan dan peningkatan taraf sosio-ekonomi dengan memberi perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan.
  • Mewujudkan sistem pentadbiran dan pengurusan yang lebih cekap dan kemas demi kesejahteraan rakyat..
  • Menyelaraskan pengawasan dan tindakan yang melibatkan pelbagai jabatan kerajaan di peringkat daerah.
  • Untuk mengurangkan kadar rakyat termiskin di setiap daerah serta menyediakan prasarana yang lebih sempurna dan mewujudkan masyarakat bumiputera yang berdaya maju.
  • Mewujudkan suasana yang aman dan damai di kalangan anggota masyarakat dan memberi khidmat kehakiman dan perundingan serta berusaha meningkat mutu perkhidmatan jabatan dan sebagai penghubung kepada kerajaan di peringkat daerah.

 

WAKTU OPERASI

 Hari  Masa  Rehat Masa
 Ahad – Rabu  8.00 – 1.00  1.00 – 2.00  2.00 – 5.00
 Khamis  8.00 – 1.00  1.00 – 2.00  2.00 – 3.30
 Jumaat dan Sabtu