Perkhidmatan Kaunter Perumahan

Perkhidmatan Kaunter Perumahan

  • Menguruskan hal ehwal kemajuan dan pembangunan.
  • Pusat perkhidmatan dan pentadbiran Kerajaan kepada rakyat.
  • Memungut hasil dan menguruskan peruntukan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri.
  • Menerima dan membuat permohonan projek-projek yang dicadangkan oleh YB, Penghulu Mukim, Pengerusi MKK dan penduduk tempatan untuk dibangunkan.
  • Projek PPRT – merubah corak kehidupan rakyat termiskin dan menyediakan kemudahan-kemudahan yang diperlukan.
  • Mengurus peruntukan YB ADUN dan YB Parlimen.
  • Menguruskan projek-projek luar bandar mengikut peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan; danMenguruskan pembangunan kampung-kampung baru.
WAKTU OPERASI
Hari  Masa  Rehat Masa
 Ahad – Rabu  8.30 – 12.30  1.00 – 2.00  2.00 – 3.45
 Khamis  8.30 – 12.30  1.00 – 2.00  2.00 – 2.45