PRA PENGAUDITAN SISTEM STAR RATING (SSR) PEJABAT DAERAH DAN TANAH BANDAR BAHARU

PRA PENGAUDITAN SISTEM STAR RATING (SSR) PEJABAT DAERAH DAN TANAH BANDAR BAHARU

BANDAR BAHARU-23 Disember 2020 (Rabu)
Pra Pengauditan Sistem Star Rating (SSR) Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu.
Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu merupakan salah satu daripada 4 Pejabat Daerah dan Tanah negeri Kedah yang terlibat dalam penarafan bintang Sistem Star Rating (SSR).
Pengauditan melibatkan 3 komponen utama iaitu Pengurusan, Perkhidmatan Teras dan Pengurusan Pelanggan.
Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu dinilai oleh ahli-ahli panel yang dilantik oleh Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah yang diketuai oleh Puan Maznim binti Ismail (Ketua Unit Audit Dalam, Pejabat SUK Kedah) .
Pengauditan ini bertujuan bagi memastikan Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu mematuhi perundangan, peraturan, piagam dan KPI ditetapkan di samping mempraktikkan amalan yang betul dalam urusan teras jabatan.
🖱Portal                 : https://webpdt.kedah.gov.my
💻Facebook Page : https://www.facebook.com/pdtbbserdang