PRA PENILAIAN SISTEM PENARAFAN BINTANG (SSR) TAHUN 2020 – PEJABAT DAERAH DAN TANAH BALING

PRA PENILAIAN SISTEM PENARAFAN BINTANG (SSR) TAHUN 2020 – PEJABAT DAERAH DAN TANAH BALING

BALING, 24 DISEMBER 2020 – Pelaksanaan Self-Auditing untuk Pra Penilaian Sistem Penarafan Bintang (SSR) Pentadbiran Tanah bagi tahun 2020 (Pusingan Ke-Dua) melibatkan Pejabat Daerah Dan Tanah Baling. Pentadbiran ini telah terpilih untuk dilaksanakan Pra-SSR yang mana tatacara perlaksanaan SSR Pentadbiran Tanah telah diubah dan dilakukan secara Self-Auditing  yang dikeluarkan olej Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan (Bahagian Standard dan Inspektorat). Penilaian dibuat di Bilik Mesyuarat Pejabat Tanah Baling bermula 9.00 pagi sehingga selesai.