Pejabat Daerah & Tanah Baling

PROFIL

 
 

Perutusan Ketua Jabatan

Pegawai Daerah Baling

TUAN HAJI MOHD. SHAHADAN BIN HAJI ABDULLAH, AMK.,BCK.

Klik

Ketua Pegawai Maklumat

Chief Information Officer (CIO)

ENCIK MOHD. RINIZAN BIN RAZALI .,BCK.


Klik

Latar Belakang

Klik

Visi & Misi

Klik

Objektif

Klik

Fungsi

Klik

Motto

Klik

Carta Organisasi

Klik
INFORMASI AWAM

Lokasi Pelancongan

Maklumat kawasan pelancongan di daerah Baling

Klik
INFORMASI AWAM

Pasar Malam / Tani

Maklumat pasar malam / pasar tani di daerah Baling

Klik