Pejabat Daerah & Tanah Kota Setar

PROFIL

 

Perutusan Ketua Jabatan

Pegawai Daerah Kota Setar

Tuan Haji Hakim Ariff Bin Md Noor,

SDK., AMK., BCK.
Klik

Ketua Pegawai Maklumat

Chief Information Officer (CIO)

                                               Hafiz Hasri Bin Khaludin                                                                                                                                   as


Klik

Latar Belakang

Klik

Visi & Misi

Klik

Objektif

Klik

Fungsi

Klik

Motto

Klik

Carta Organisasi

Klik
INFORMASI AWAM

Lokasi Pelancongan

Maklumat kawasan pelancongan di daerah Kota Setar

Klik
INFORMASI AWAM

Pasar Malam / Tani

Maklumat pasar malam / pasar tani di daerah Kota Setar

Klik