Pejabat Daerah & Tanah Bandar Baharu

PROFIL

 

Perutusan Ketua Jabatan

Pegawai Daerah Bandar Baharu

Mohamad Subhi bin Abdullah, AMK.,BCK.


Klik

Ketua Pegawai Maklumat

Chief Information Officer (CIO)

En.Muhammad Alif bin Ismail


Klik

Latar Belakang

Klik

Visi & Misi

Klik

Objektif

Klik

Fungsi

Klik

Motto

Klik

Carta Organisasi

Klik
INFORMASI AWAM

Lokasi Pelancongan

Maklumat kawasan pelancongan di daerah Bandar Baharu

Klik
INFORMASI AWAM

Pasar Malam / Tani

Maklumat pasar malam / pasar tani di daerah Bandar Baharu

Klik