PROGRAM TURUN PADANG BAGI PERMOHONAN TANAH KERAJAAN DI LORONG MADU, CHANGLUN

PROGRAM TURUN PADANG BAGI PERMOHONAN TANAH KERAJAAN DI LORONG MADU, CHANGLUN

CHANGLUN 12 Dis– Pejabat Daerah dan Tanah Kubang Pasu telah mengadakan Program Turun Padang bagi Permohonan  Tanah Kerajaan Di Lorong Madu, Changlun pada 17 Disember 2019 (Selasa) bertempat di Pejabat Penghulu Mukim Temin. Program ini telah diketuai oleh Encik Zainizam bin Zainun,BCK. (Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Tanah & Pelupusan). Di antara unit-unit yang terlibat dalam dalam progam ini adalahUnit Teknikal, Unit Pelukis Pelan, Unit Pelupusan Tanah.