Taklimat Dasar Keselamatan ICT (DKICT), KedahApps, Borang Online dan Email Kedah di Pejabat Daerah dan Tanah Baling

Taklimat Dasar Keselamatan ICT (DKICT), KedahApps, Borang Online dan Email Kedah di Pejabat Daerah dan Tanah Baling

BALING 29 JANUARI – Satu Taklimat Dasar Keselamatan ICT (DKICT) telah diadakan di bilik mesyuarat Pejabat Tanah Baling. Taklimat ini bertujuan untuk mendedahkan tentang keselamatan ICT kepada kakitangan. Di samping itu, kakitangan juga telah didedahkan tentang KedahApps, Borang Online dan Email Kedah. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasama yang diberikan oleh semua kakitangan Pejabat Daerah Dan Tanah Baling.