VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI DAN MISI PEJABAT DAERAH SIK

VISI
Pemacu pembangunan sosio-ekonomi dan pentadbiran daerah terunggul melalui transformasi menyeluruh menjelang 2020.

MISI
Memacu pembangunan sosio-ekonomi dan Pentadbiran Daerah untuk kemakmuran rakyat melaui sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkualiti.

 

VISI DAN MISI PEJABAT TANAH SIK

VISI
Menjadi Institusi Pengurusan Tanah Yang Terbaik Di Negeri Kedah Menjelang Tahun 2020

MISI
Mengurus Dan Mentadbir Jabatan Untuk Pembangunan Sosioekonomi Daerah Berlandaskan Akauntabiliti Dan Intergriti Demi Kesejahteraan Rakyat