VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI DAN MISI PEJABAT DAERAH YAN

VISI

Menjadi sebuah organisasi yang dapat memberi perkhidmatan yang cepat, tepat dan berkesan supaya keseimbangan pembangunan fizikal dan sosial dapat dipenuhi di samping menjadikan daerah yan sebuah daerah pelancongan, daerah bersih dan sejahtera

MISI

  • Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan serta kerjasama dengan pelbagai agensi untuk menjadikan daerah yan sebagai daerah pelancongan.
  • Menjadi sebuah agensi penggerak ke arah melahirkan masyarakat yang dinamik, inovatif dan berwawasan
  • Memastikan perkhidmatan yang diberikan lebih sistematik unutk menjadikan pejabat daerah yan sebagai agensi yang memainkan peranan dalam mencapai visi jabatan.
  • Menyedia dan meningkatkan kemudahan- kemudahan infrastuktur fizikal dan sosio-ekonomi kepada penduduk daerah yan.
  • Mengalakkan sikap kerjasama dalam kalangan masyarakat ke arah pembangunan insan bersepadu dan seimbang.

 

VISI DAN MISI PEJABAT TANAH YAN

VISI

Menjalankan pentadbiran tanah daerah yan sebagai sebuah jabatan yang terbaik di negeri kedah dalam pengurusan tanah menjelang tahun 2025.

MISI

Ke arah pengurusan tanah yang progresif, cekap dan berkesan berlandaskan sistem penyampaian dan tadbir urus yang berkualiti serta berintergriti demi mencapai pembangunan rakyat yang sejahtera

advanced-floating-content-close-btn