OBJEKTIF

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH YAN

  • Memberi perkhidmatan yang cepat, tepat dan berkesan kepada rakyat
  • Menguatkuasakan undang-undang dan memaksimumkan hasil kerajaan
  • Menjamin keselamatan dan perpaduan rakyat secara berterusan
  • Menjadi agensi penyelaras di antara jabatan-jabatan kerajaan, badan berkanun dan swasta dalam daerah Yan.

 

OBJEKTIF PEJABAT TANAH YAN

  • Mewujud dan melaksanakan satu sistem pentadbiran tanah yang cekap dan berkesan.
  • Merancang pelupusan tanah dan memastikan kegunaan tanah yang optima untuk pembangunan negeri.
  • Mewujudkan penguatkuasaan undang-undang tanah yang cekap dan berkesan.
  • Membantu mewujudkan dasar tanah yang lebih adil dan dinamis agar menguntungkan dan memberi kesejahteraan serta kesempurnaan kepada rakyat selaras dengan dasar-dasar kerajaan negeri.