VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI DAN MISI PEJABAT DAERAH KOTA SETAR

VISI
Memacu agenda transformasi ke arah pentadbiran daerah yang efisien dan pembangunan sosio-ekonomi mapan demi kemakmuran rakyat.

MISI
Menjadikan Pejabat Daerah di Negeri Kedah sebagai organisasi peneraju pentadbiran dan pembangunan masyarakat setempat melalui transformasi menyeluruh menjelang 2020.

 

MISI DAN VISI PEJABAT TANAH KOTA SETAR

VISI
Menjadi organisasi pentadbiran tanah daerah yang terbaik melalui transformasi menyeluruh menjelang 2020.

MISI
Menguruskan Pentadbiran Tanah Untuk Pembangunan Sosia-Ekonomi Daerah Berteraskan Intergriti Dan Akauntabiliti Demi Kemakmuran Rakyat.