VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI DAN MISI PEJABAT DAERAH KULIM

VISI
Menjadi Sebuah Agensi Peneraju Pentadbiran Dan Pembangunan Daerah Yang Cemerlang

MISI
Berkhidmat Ke Arah Kecemerlangan

 

VISI DAN MISI PEJABAT TANAH KULIM

VISI
Menjadikan Pentadbiran Tanah Negeri Kedah Sebagai Sebuah Jabatan Yang Cekap dan Unggul di Malaysia.

MISI
Mengurus, Dan Mentadbir Pembangunan Tanah Serta Meningkatkan Hasil Secara Optimum Berlandaskan Tadbir Urus Terbaik, Sistem Penyampaian Yang Cekap Berteraskan Integriti Dan Akauntabiliti, Demi Kesejahteraan Rakyat.