KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

 

Dr. Mohd Rezal bin Dato’ Paduka Haji Rasli, BCK., BKM., ASK.

E-mel : pdks@kedah.gov.my

No Tel : 04-7028080

No Faks : 04-7028118