OBJEKTIF

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH KUALA MUDA

 • Membangunkan kawasan secara menyeluruh.
 • Memimpin jabatan dan masyarakat menuju kecemerlangan.
 • Menjadi ejen perhubungan kerajaan.
 • Menjana pentadbiran yang berkonsepkan teknologi tinggi.
 • Menyelaras pembangunan negara dan;
 • Mewujudkan hubungan yang erat antara kerajaan dan rakyat.

OBJEKTIF PEJABAT TANAH KUALA MUDA

 • Memastikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada orang ramai
 • Mewujudkan sistem pengurusan tanah yang berkualiti dan berkesan.
 • Mengenalpasti persepsi pelanggan terhadap kualiti di Pejabat Tanah Kuala Muda seperti
 • menyediakan tempat pertanyaan, menunggu, layanan mesra dan kemudahan awam.
 • Meneliti langkah-langkah mengatasi masalah pelanggan seperti mempercepatkan proses
 • permohonan dan urusan, peranan Ketua Jabatan dan kakitangan dalam menangani masalah.
 • Memperkukuhkan dan melaksanakan Undang-undang Tanah secara cekap dan berkesan.
 • Memastikan mutu perkhidmatan dan sikap penjawat awam seperti bertanggungjawab,
 • mempunyai sifat jujur, bersih, cekap dan amanah.