Kunjung Hormat oleh Komandan Depoh Sementara Imigresen Relau kepada Tuan Pegawai Daerah Bandar Baharu bertempat di Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu

Kunjung Hormat oleh Komandan Depoh Sementara Imigresen Relau kepada Tuan Pegawai Daerah Bandar Baharu bertempat di Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu

BANDAR BAHARU – 24 Februari 2021 (Rabu)

Depoh sementara ini dijangka beroperasi pada awal bulan Mac 2021 dan mampu menempatkan 500 orang tahanan lelaki dan 200 orang tahanan wanita.
Turut hadir bersama ialah Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan).
💻Facebook Page :

https://www.facebook.com/pdtbbserdang