VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI DAN MISI PEJABAT DAERAH

VISI

Menjadi agensi pentadbiran daerah yang cemerlang dan gemilang.

MISI

Untuk melengkapkan kemudahan asas, infrastruktur dan memajukan sosio ekonomi rakyat melalui kesepakatan rakyat demi kemajuan daerah , negeri dan kesejahteraan rakyat.

 

VISI DAN MISI PEJABAT TANAH

VISI

Menjadi Pejabat Tanah yang terunggul dalam Pentadbiran Tanah Negeri Kedah menjelang 2022.

MISI

Memacu Pentadbiran Tanah yang proaktif, responsif, mesra pelanggan dan berintegriti ke arah Pentadbiran Tanah yang terbaik.