OBJEKTIF

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH PENDANG

 • Mewujudkan Pendang Sebagai Sebuah Daerah Yang Membangun, Bersih Dan Selamat
 • Memastikan Perancangan Dan Pembangunan Yang Teratur Dan Terkawal Selaras Dengan Pembangunan Lestari
 • Merancang Dan Menyediakan Kemudahan Prasarana Perbandaran Dan Luar Bandar Yang Menyeluruh Dan Berkualiti
 • Meningkatkan Pembangunan Kemasyarakatan Seimbang Dengan Pembangunan Fizikal
 • Mempertingkatkan Penggunaan Teknologi Maklumat Dalam Semua Urusan Perkhidmatan
 • Mengutamakan Pelanggan Dalam Memberikan Perkhidmatan Yang Cekap, Tepat, Telus Dan Berkesan Secara Berterusan
 • Memastikan Warga Kerja Yang Kompeten Dan Komited Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggungjawab
 • Mewujudkan Persekitaran Yang Kondusif Bagi Menggalakkan Pertumbuhan Industri, Hartanah Dan Pelancongan
 • Menguatkuasakan Peraturan Dan Undang-Undang Secara Berhemah Dan Profesional
  Memelihara Dan Memulihara Alam Sekitar Untuk Keselesaan Dan Kesejahteraan Warga Daerah Pendang

OBJEKTIF PEJABAT TANAH PENDANG

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan pembangunan tanah di daerah hingga ke peringkat maksima dalam menjayakan matlamat Dasar Ekonomi BaruMeningkatkan usaha aktiviti kutipan hasil tanah sebagai sumber pendapatan Kerajaan Negeri
 • Memastikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dapat diwujudkan untuk kepentingan rakyat dengan penuh rasa muhibah dan kemesraan
 • Memastikan peringkat kegunaan tanah yang maksima dan teratur, bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk mempertingkatkan aktiviti ekonomi yang lebih produktif dan taraf pendapatan yang tinggi
 • Mewujudkan penguatkuasaan undang-undang tanah yang cekap dan berkesan