OBJEKTIF

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH POKOK SENA

  • Memantapkan tadbir urus organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan.
  • Memperkukuhkan pengurusan dan pentadbiran tanah bagi kemakmuran negeri.
  • Memperkasakan penggunaan ICT dalam pentadbiran serta pembangunan daerah dan tanah.
  • Menggiatkan pembangunan sosio ekonomi bandar dan desa serta memperkukuhkan pembangunan fizikal dan rohani daerah.
  • Memperbanyakkan kemudahan infra struktur awam bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat.

OBJEKTIF PEJABAT TANAH POKOK SENA

  • Meningkatkan usaha aktiviti kutipan hasil tanah sebagai pendapatan kepada kerajaan negeri.
  • Memastikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dapat diwujudkan untuk kepentingan rakyat.
  • Memastikan peringkat penggunaan tanah yang maksima dan teratur, bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk mempertingkatkan aktiviti ekonomi yang lebih produktif supaya pendapatan rakyat bertambah.
  • Mewujudkan penguatkuasaan undang-undang tanah yang cekap dan berkesan