OBJEKTIF

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH LANGKAWI

 •  Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.
 •  Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu.
 •  Mewujudkan persekitaran yang bersih, sihat dan selamat
 •  Menyediakan kemudahan asas dan infrastruktur yang sempurna kepada masyarakat.
 •  Mewujudkan masyarakat yang berilmu, bermaklumat dan berdaya saing.

OBJEKTIF PEJABAT TANAH LANGKAWI

 • Merancang, melaksanakan dan menyelaraskan pembangunan tanah daerah hingga ke peringkat maksima.
 • Meningkatkan usaha kutipan hasil tanah sebagai sumber pendapatan kepada kerajaan negeri.
 • Memastikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dengan memberikan layanan yang
 • memuaskan kepada orang ramai sebagai pelanggan.
 • Mewujudkan penguatkuasaan undang-undang tanah yang cekap dan berkesan.
 • Memastikan peringkat penggunaan tanah yang maksima dan teratur, bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk mempertingkatkan aktiviti ekonomi yang lebih produktif.