OBJEKTIF

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH PADANG TERAP

  • Mewujudkan pentadbiran daerah yang cekap, efisien dan berkualiti.
  • Merancang dan memantau sosio ekonomi daerah secara strategik dan mampan.
  • Mewujudkan daerah yang selamat melalui peningkatan dan sejahtera melalui peningkatan kualiti hidup penduduk daerah ini.

OBJEKTIF PEJABAT TANAH PADANG TERAP

  • Merancang,menyelaras dan melaksanakan pembangunan tanah di daerah hingga ke peringkat yang maksima dalam menjayakan matlamat Dasar Kerajaan Negeri(DKN) dan Dasar Ekonomi Baru(DEB).
  • Meningkatkan usaha aktiviti kutipan hasil dan lain-lain perolehan sebagai sumber pendapatan Kerajaan Negeri Kedah.
  • Memastikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dapat diwujudkan untuk kepentingan rakyat dengan penuh perasaan muhibbah dan kemesraan.
  • Memastikan peringkat penggunaan tanah yang maksima dan teratur bersesuaian dengan hasrat kerajaan ke arah mempertingkatkan aktiviti ekonomi yang lebih produktif dan taraf pendapatan yang tinggi.
  • Mewujudkan penguatkuasaan undang-undang yang cekap dan berkesan.