OBJEKTIF

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH KULIM

Memberi Perkhidmatan Yang Terbaik Secara Cepat, Tepat, Mesra dan Bertanggungjawab Kepada Masyarakat

OBJEKTIF PEJABAT TANAH KULIM

  • Meningkatkan usaha aktiviti kutipan hasil tanah sebagai sumber pendapatan kepada Kerajaan Negeri.
  • Memastikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dapat diwujudkan untuk kepentingan rakyat dengan perasaan muhibah dan kemesraan.
  • Memastikan peringkat penggunaan tanah yang maksima dan teratur, bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk mempertingkatkan aktiviti ekonomi yang lebih produktif dan taraf pendapatan yang tinggi.
  • Mewujudkan penguatkuasaan undang-undang tanah yang cekap dan berkesan.