LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG DAERAH LANGKAWI

Nama Langkawi dianggap telah wujud pada awal abad ke-15, namun pada abad ke-16 pulau Langkawi telah ditandakan pada peta dengan pelbagai nama seperti Langa, Langka, Lansura, dan Langapura.

Terdapat banyak cadangan tentang asal usul nama Langkawi. Menurut satu tafsiran, Langkawi bermaksud pulau helang coklat kemerah-merahan. Perkataan Melayu untuk helang dipendekkan kepada bahasa percakapan harian iaitu Lang, dan perkataan Kawi diambil dari nama batu merah yang digunakan sebagai kapur untuk menandakan barang. Tafsiran ini digunakan untuk mencipta arca mercu tanda burung helang sebagai lambang Langkawi di Dataran Helang di Kuah.

Ada yang percaya bahawa Langkawi adalah sama dengan, atau berkaitan dengan, Lanka atau Langkapuri yang disebut dalam sumber India. Nama purba Lanka ini (atau Lankapura dan Lankapuri) ditemui dalam kesusasteraan India dari zaman awal (dinamakan dalam Ramayana sebagai kota raja Ravana), walaubagaimanapun pengenalan Lanka ini tidak mempunyai sumber yang tepat. Nama Langkawi juga dianggap berkaitan dengan Langkasuka, sebuah kerajaan lama yang dipercayai mempunyai hubungan dengan Kedah. Ada juga yang berpendapat bahawa Langkawi bermaksud “banyak pulau yang indah”, langka merupakan perkataan Sanskrit yang bermaksud “cantik” manakala wi bermaksud “banyak”.

Pada tahun 2008, Sultan Kedah pada ketika itu, Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah, menganugerahkan gelaran Langkawi sebagai Permata Kedah ke atas pulau itu sebagai sebahagian daripada sambutan jubli emas baginda sebagai pengesahan bahawa Langkawi merupakan pemilikan Kedah.

Langkawi mempunyai gugusan 99 pulau yang dipisahkan dari tanah besar Malaysia oleh Selat Melaka, adalah sebuah daerah di negeri Kedah di utara Malaysia dan terletak kira-kira 51 kilometer (32 mi) barat Kedah. Jumlah daratan pulau-pulau itu ialah 47,848 hektar (118,230 ekar). Pulau utama adalah kira-kira 25 kilometer (16 mi) dari utara ke selatan dan lebih sedikit dari timur ke barat. Kawasan pesisir pantai terdiri daripada dataran aluvium rata yang diselingi dengan permukaan batu kapur. Dua pertiga daripada pulau itu adalah gunung-ganang yang dilitupi hutan, bukit-bukit, dan tumbuh-tumbuhan semula jadi.

Daerah Langkawi mempunyai 6 mukim iaitu:

  • Kuah
  • Padang Matsirat
  • Ulu Melaka
  • Ayer Hangat
  • Kedawang
  • Bohor

SEJARAH PENTADBIRAN

Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi merupakan sebuah pusat pentadbiran yang terpenting di Daerah Langkawi. Pegawai Daerah bertanggungjawab secara keseluruhannya kepada semua unit atau jabatan yang berkaitan dengan daerah dan tanah. Semua peruntukkan disalurkan terlebih dahulu kepada pejabat daerah dan tanah sama ada peruntukkan pembangunan daripada kerajaan negeri dan sebagainya. Secara umumnya, Pejabat Daerah Dan Tanah merupakan sebuah pentadbiran yang utama di Daerah Langkawi.

Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam pengurusan hal-ehwal daerah dan tanah di daerah ini. Keharmonian, kemajuan dan kemakmuran menjadi fokus utama Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi dalam mengurus pembangunan daerah dan pembangunan tanah supaya ianya dijalankan secara teratur dan terancang serta menepati kehendak-kehendak peraturan dan undang-undang sedia ada. Pengurusan yang cekap dan mesra menjadi agenda utama Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi bagi memastikan perkhidmatan yang diberi memenuhi kehendak pelanggan

Pengukuran pencapaian prestasi dan tahap perkhidmatan sentiasa dilakukan dengan menggunakan pelbagai mekanisme pengukuran keperluan dan kepuasan pelanggan. Contohnya penyediaan peti cadangan dan mengadakan Hari Bertemu Pelanggan pada setiap bulan. Urusan berkaitan tanah seperti permohonan tanah, lesen menduduki sementara, pindah hak milik, dan gadaian disegerakan bagi memenuhi kehendak piagam pelanggan yang ditetapkan.

Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi juga memastikan hasil kutipan cukai hiburan dan cukai tanah sentiasa meningkat dan mencapai sasaran dengan pendekatan dan strategi yang proaktif dan berkesan. Penglibatan kakitangan dalam segala aktiviti bagi menyalurkan idea untuk penambahbaikan sistem pengurusan merupakan salah satu usaha yang dijalankan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan sedia ada.

Justeru pembangunan sumber manusia melalui latihan yang komprehensif telah berjaya melahirkan pegawai yang berkompitensi dalam pelbagai bidang. Keperluan untuk menghadiri kursus maksimum selama 7 hari setahun adalah sebahagian sasaran kerja tahunan (SKT) kepada semua pegawai dan kakitangan.

PELAN STATEGIK PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI 2022-2025

fb pelan strategik langkawi