VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI & MISI PEJABAT DAERAH PENDANG

VISI

Menjadi Peneraju Pentadbiran dan Pembangunan Masyarakat Menjelang Tahun 2020.

MISI

Meningkatkan Kebersihan Keindahan, Kemajuan dan Keselamatan Daerah Pendang Melalui Kecekapan dan Keberkesanan, Perancangan, Pelaksanaan, Penyelerasan, Penguatkuasaan Undang-Undang dan Pemantapan Projek, Program, Pembangunan Fizikal Ekonomi, Sosial dan Keselamatan Demi Pembangunan Rakyat.

VISI & MISI PEJABAT TANAH PENDANG

VISI

Ke Arah Sebuah Organisasi Awam Yang Termoden, Terunggul Serta Berdaya Saing di Kedah Menjelang Tahun 2020.

MISI

Mengurus Dan Mentadbir Pembangunan Tanah Serta Meningkatkan Hasil Secara Optimum Berlandaskan Kepada Tadbir Urus Terbaik, Sistem Penyampaian Yang Cekap Berteraskan Integriti dan Akauntibiliti, Demi Kesejahteraan Rakyat.