VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI & MISI PEJABAT DAERAH POKOK SENA

VISI

Menjadi Peneraju Pentadbiran Dan Pembangunan Masyarakat Setempat Melalui Transformasi Menyeluruh Menjelang 2020

MISI

Memacu Agenda Transformasi Ke Arah Pentadbiran Daerah Yang Efisien Dan Pembangunan Sosio-Ekonomi Mapan Demi Kemakmuran Rakyat

VISI & MISI PEJABAT TANAH POKOK SENA

VISI

Menjadi Sebuah Pentadbiran Tanah Daerah Yang Terbaik Melalui Tranformasi Menyeluruh Menjelang 2020.

MISI

Menguruskan Pentadbiran Tanah Untuk Pembanggunan Sosio Ekonomi Daerah Berteraskan Integriti Dan Akauntabiliti Demi Kemakmuran Rakyat