VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI & MISI PEJABAT DAERAH LANGKAWI

VISI

Menjadi peneraju pentadbiran daerah yang dinamik, berwawasan dan mampan.

MISI

Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui keberkesanan penyelarasan perancangan dan perlaksanaan program sosial, ekonomi, kemudahan infrastruktur, keselamatan dan alam sekitar

 

VISI & MISI PEJABAT TANAH LANGKAWI

VISI

Menjadi sebuah Pentadbiran Daerah dan Tanah yang terbaik melalui transformasi menyeluruh menjelang tahun 2020.

MISI

Menguruskan Pentadbiran Daerah dan Tanah untuk pembangunan sosio ekonomi daerah berteraskan integriti dan akauntibiliti demi kemakmuran rakyat.