VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI & MISI PEJABAT DAERAH PADANG TERAP

VISI

Menjadikan pejabat daerah Padang Terap sebuah organisasi yang terbaik di negeri Kedah menjelang 2020.

MISI

Mengurus pentadbiran dan pembangunan daerah secara efisien melalui tadbir urus yang baik dan sistem penyampaian yang cekap berteraskan integriti yang tinggi.

 

VISI & MISI PEJABAT TANAH PADANG TERAP

VISI

Menuju ke arah menjadi pusat pentadbiran yang menjana pembangunan fizikal dan sosio ekonomi daerah yang gemilang.

MISI

Menjana pembangunan fizikal dan sosio-ekonomi serta keselamatan daerah Padang Terap urus yang baik, sistem penyampaian yang cekap dan berkesan berteraskan ketinggian integriti dan akauntabiliti demi kesejahteraan rakyat.