Category: PDTPadangTerap

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH PADANG TERAP Mewujudkan pentadbiran daerah yang cekap, efisien dan berkualiti. Merancang dan memantau sosio ekonomi daerah secara strategik dan mampan. Mewujudkan daerah yang selamat melalui peningkatan dan sejahtera melalui peningkatan kualiti hidup penduduk daerah ini. OBJEKTIF PEJABAT TANAH PADANG TERAP Merancang,menyelaras dan melaksanakan pembangunan tanah di daerah hingga ke peringkat yang maksima…
Read more

VISI DAN MISI

VISI & MISI PEJABAT DAERAH PADANG TERAP VISI Menjadikan pejabat daerah Padang Terap sebuah organisasi yang terbaik di negeri Kedah menjelang 2020. MISI Mengurus pentadbiran dan pembangunan daerah secara efisien melalui tadbir urus yang baik dan sistem penyampaian yang cekap berteraskan integriti yang tinggi.   VISI & MISI PEJABAT TANAH PADANG TERAP VISI Menuju ke…
Read more

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG DAERAH PADANG TERAP Padang Terap merupakan daerah dan kawasan parlimen yang terletak di Kedah, Malaysia. Majlis Daerah Padang Terap ditubuhkan pada tahun 1976 adalah susulan daripada penyusunan semula Kerajaan Tempatan Lembaga Bandaran Padang Terap. Kawasan Majlis Daerah Padang Terap merupakan daerah yang ketiga terbesar di Negeri Kedah yang meliputi kawasan seluas 135684.41 hektar…
Read more

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Nama : Encik Muhammad Nur Ihsan Bin Yahaya E-mel :  nurihsan@kedah.gov.my No.Telefon : 04-702 8686 No.Faks :04-702 8696

PERUTUSAN KETUA JABATAN

YBhg. Datuk Md Shuhaime Bin Abd Rahman, PJN., AMK., BCK., ASK. Pegawai Daerah Padang Terap   Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera saya ucapkan.   Selamat datang ke Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Padang Terap . Laman web ini dibina bagi memudahkan capaian maklumat oleh seluruh masyarakat. Selain itu, platform ini juga bertujuan…
Read more